Voorwaarden Dierendag Winactie 2018

Fotowedstrijd met thema Herfst

 1. Winacties worden uitgeschreven door Haron Haghuis onder de handelsnaam Haron Haghuis Fotografie gevestigd te Overdinkel. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname geschiedt door het klikken op ‘leuk’ van het bericht betreffende de winactie en door vervolgens een foto te plaatsen onder dit bericht. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Bij het plaatsen van een foto verklaar je eigenaar van deze foto te zijn. Haron Haghuis Fotografie is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar is van een ingestuurde foto.
 4. Je verstrekt Haron Haghuis Fotografie d.m.v. het plaatsen van je foto een kosteloos niet-exclusief recht toe om de foto te gebruiken en te publiceren ten behoeve van deze winactie.
 5. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 7. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 8. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 9. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 10. Twee winnaars worden bepaald door middel van stemmen in de vorm van vind-ik-leuks tijdens de stemronde die start op 11 oktober. Stemmen kan tot 18 oktober 12:00. Een derde winnaar zal worden bepaald door een loting.
 11. Winnaars worden 18 oktober 2018 bekend gemaakt via een bericht op de Facebookpagina van Haron Haghuis Fotografie. Winnaars dienen uiterlijk 19 oktober 2018 voor 12:00 te bevestigen dat zij aanwezig zullen zijn tijdens de fotosessie. Indien dit niet gebeurt vervalt voor diegene de prijs en zal Haron Haghuis Fotografie een andere winnaar uitroepen.
 12. De prijs van deze winactie betreft een 30-minuten durende portretsessie voor één hond ter waarde van €100. Winnaars ontvangen binnen 21 dagen na de fotosessie een foto in digitaal formaat.
 13. De fotosessies vinden plaats op 20 oktober 2018 vanaf in het natuurgebied het Witte Veen. Haron Haghuis Fotografie bepaalt voor elke winnaar het tijdstip waarop de sessie begint. Het is niet mogelijk de tijdstippen onderling te ruilen.
 14. In verband met de weersverwachting kan Haron Haghuis Fotografie de fotosessies verplaatsen. Dit zal zijn naar 21 oktober 2018.
 15. Haron Haghuis Fotografie is te allen tijde gerechtigd om de datum en tijd van de fotosessies te wijzigen.
 16. Het is voor de winnaars niet mogelijk de data van een fotosessie te wijzigen. Kan een winnaar niet aanwezig zijn op de aangegeven dag en/of het aangegeven tijdstip, of is de winnaar te laat, dan vervalt zijn kans op een fotosessie.
 17. Door deelname aan deze winactie ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Haron Haghuis Fotografie.
 18. Indien een winnaar de prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, of fraude heeft gepleegd, vervalt het recht op de prijs.
 19. Haron Haghuis Fotografie kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 20. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 21. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 22. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Haron Haghuis Fotografie voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 23. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Haron Haghuis Fotografie
 24. Prijzen zijn niet overdraagbaar.
 25. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 26. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

“Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar Haron Haghuis Fotografie”